Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Krajský úřad PK

 

PARDUBICKÝ  KRAJ 

KRAJSKÝ ÚŘAD

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 23/2023 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 23

  

Vedoucí koncepčního oddělení – odbor sociálních věcí

 

Místo výkonu práce:  Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

 

Platové zařazení:  12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády

 č. 341/2017 Sb.)

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

Vedoucí koncepčního oddělení vede tým 7 pracovníků a zabezpečuje výkon samosprávné a přenesené působnosti kraje v oblastech:

 • sítě sociálních služeb, střednědobého plánování sociálních služeb
 • metodického řízení a kontroly sociální práce a veřejného opatrovnictví na obcích Pk
 • metodického řízení a kontroly v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, národnostní a etnické problematiky
 • mezirezortní spolupráce v oblasti reformy psychiatrické péče
 • rozvoje neziskového sektoru
 • naplňování koncepce rodinné politiky kraje
 • rozvojových projektů k naplňování koncepcí Pk na úseku sociálních věcí a neziskového sektoru

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního směru (popřípadě středoškolské vzdělání sociálního směru s min. praxí v oboru 5 let)
 • praxe v sociální oblasti min. 2 roky, znalost systému sociálních služeb podmínkou
 • orientace v metodách plánování sociálních služeb, zjišťování potřeb, řízení a financování sociálních služeb a dalších výše uvedených agendách
 • orientace v legislativě a aktuálních koncepcích a trendech poskytování sociální péče
 • manažerské dovednosti a organizační schopnosti, týmová spolupráce
 • koncepční a inovativní myšlení, schopnost analýzy a interpretace dat
 • orientace v systému veřejné správy výhodou
 • flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost a ochota se vzdělávat
 • vysoké pracovní nasazení
 • standardní znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 • znalost českého jazyka podmínkou

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se dopravní problematiky
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 6. 2023

 

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

                                                                           oddělení personálních věcí a vzdělávání

                                                                           Komenského náměstí 125

                                                                           532 11  Pardubice

 

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 


Publikováno 2. 6. 2023 13:17

Očkování psů proti vzteklině - červen 2023

Očkování psů - Třebařov

 

Termín:

   

středa 14. června 2023 od 17:00

Očkování proti vzteklině:

 

150 Kč

   

Očkování kombinace (6 nemocí):

400 Kč

   

Harmonogram:

         

17:00 - Obecní úřad Třebařov

       

17:30 - Dolní obchod COOP

       

Možnost zakoupit přípravky proti blechám a klíšťatům,

 

přípravky na odčervení

       

MVDr. Matěj Procházka - Veterina Moravská Třebová

 

Mobil: 737 194 594, www.veterina-mtrebova.cz

   

Od 1. ledna 2020 je majitel povinen nechat svého psa identifikovat.

U neidentifikovatelných psů je třeba opatřit psa mikročipem - 400 Kč

 


Publikováno 25. 5. 2023 10:27

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu - červen 2023

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 2.6.2023 v době od 12:00 do 16:00 hod. a v sobotu 3.6.2023 v době od 8:00 do 16:00 hod. na prostranství před ZDV Třebařov.


Publikováno 25. 5. 2023 10:16

Pozvánka na besedu Tomík na cestách: Afrika s Tomíkem

Datum konání: 12. 5. 2023

Pozvánka na besedu Tomík na cestách: Afrika s Tomíkem


Publikováno 21. 4. 2023 12:46

Omezení provozní doby pošty Třebařov 4/2023

Z provozních důvodů bude pobočka České pošty, s.p. Třebařov

otevřena v období od 18.4.-19.4.2023 takto:

 

datum

den

hodiny

18.4.

úterý

08:00 - 11:00

19.4

středa

12:00 - 14:30

 


Publikováno 13. 4. 2023 13:07

Změna ordinace MUDr. Grepla - 4,5/2023

Čtvrtek          20.4.    ZAVŘENO 

Pondělí         15.5.    ZAVŘENO

Akutní případy ošetří Medilink - ordinace Hedva - M.Třebová,t.č. 606 777 162


Publikováno 12. 4. 2023 8:56

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Státní veterinární správa dnem 3.3.2023 ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy ptačí chřipkou.

Více informací naleznete na stránce úřední deska.

 


Publikováno 4. 4. 2023 12:20