TŘEBAŘOV

Hlavní nabídka

Úvodní stránka
Nástěnka
Představení obce
Školství
Svazek kanalizace
Spolky a organizace
Lékaři
Svoz odpadu
Projekty spolufin. EU
Fotogalerie
Regionální internet

Obecní úřad

Základní informace
Obecní symbolika
Popis úřadu
Kontaktní údaje
Poskytování informací
Obecní dokumenty
Zpravodaje

Zpět  

Výběrové řízení na zaměstnance obce

Publikováno: před pěti roky

Starosta Obce Třebařov vyhlašuje výběrové řízení  na  místo – odborný pracovník/ice obce

Místo výkonu práce:           obec Třebařov

Pracovní poměr:                 na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce,

                                            nástup od 1. 4. 2017, případně dle dohody

Pracovní úvazek:               40 hodin týdně

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost 

 • Požadavky:
 • střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem,
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, „T“, „C“, profesní průkaz, praxe v řízení,
 • praxe na práci s motorovou pilou minimálně 1 rok,
 • manuální zručnost,
 • zkušenosti v oboru výhodou.

 • Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

 • K přihlášce uchazeč připojí:
 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),
 • kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,
 • Další informace:
 • práce je zařazena do 6. platové třídy dle zákona č. 262/2010 Sb., nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • náplň práce – těžba dřeva motorovou pilou, soustřeďování dřeva mechanizačním prostředkem, údržba zeleně, zimní údržba místních komunikací traktorem s pluhem a sypačem,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • další informace poskytne starosta obce Josef Švichký 461 324 120

 Písemnou přihlášku v obálce označené

„Neotvírat – personální výběrové řízení na místo odborný pracovník/ice obce“

doručte do  7. 3. 2017 do 12.00 hodin na adresu:   Obec Třebařov, Třebařov 44, PSČ 56933

 

Vyvěšeno:  20. 2. 2017

Sejmuto:     

 

 

 

© 2016 – 2021 UJOSOFT -bobobubo